Industri ibilgailuak desegitea EUSKADIN

Industri ibilgailuak desegitea Euskadin

Gure enpresa, Desguaces Etxeberria, ibilgailuak tratatzeko enpresa baimendua da. Beasainen dago eta behar diren izapideak edo tramiteak egiten ditugu zu ezertaz ardura ez zaitezen. Zentro Baimendua, EU2/179/09.

Industri ibilgailu bati baja ematea

 • Desegiteko zure kamioi zaharra, ezbeharra izanduena edo kamioi matxuratua hartu eta behinbetiko baja ematen diogu TZN edo DGTn.
 • Ibilgailuari baja ematea da ibilgailuaren jabeak Trafikoko Zuzendaritza Nagusiko Erregistroan adieraztea ibilgailu hori behin betiko ateratzen duela errepidetik.
 • Desegite-zentroan ibilgailua eta dagokion dokumentazioa utzi ondoren, baja era telematikoan tramitatzen da Trafikoko Zuzendaritzan.
 • Baja ematea DOAKO prozesua da.
 • Industri ibilgailua edo kamioia uztek jabeari ez zaio ezer kostatuko, nola eta piezarik ez zaion kentzen.
 • Erabileraz kanpo dagoen industri ibilgailuak karrozeria eta mekanika osorik izango ditu desegite-zentroan uzten denean.

Desguaces Etxeberria

Zentro Baimendua daEU2/179/09

KAMIOARI EDO INDUSTRI IBILGAILUARI BAJA EMATEKO BEHAR DIRENAK

PERTSONA FISIKOENTZAKO DOKUMENTAZIOA

 • Zirkulazio-baimena eta ibilgailuaren fitxa teknikoa.

 • Ibilgailuaren titularraren NANaren fotokopia.

 • Ibilgailuari baja emateko eskabidea, titularrak sinatuta.

ENPRESARENTZAKO DOKUMENTAZIOA

 • Zirkulazio-baimena eta ibilgailuaren fitxa teknikoa.

 • Enpresaren Identifikazio Fiskalaren fotokopia (IFK).

 • Enpresako gerentearen edo apoderatuarenNANaren fotokopia.

 • Pertsona juridikoen ordezkatze-agiria sinatuta.

 • Behin betiko baja emateko eskaera sinatuta.

 • Kamioien desegitea Euskadin

Kamioiak desegiteko lehen zentro baimendua. Euskadin bakarra.